GENERAL TERMS & CONDITIONS

- Vernieuwd op 17 augustus 2017 -

 

1.   CLUSE

In deze algemene voorwaarden en op de website https://cluse.com (de Website) wordt onder CLUSE verstaan Europe Watch Group B.V., een vennootschap naar Nederlands recht. Het hoofdkantoor van CLUSE is gevestigd te Overschiestraat 186c, 1062XK Amsterdam, Nederland. CLUSE staat ingeschreven bij de Nederlandse Kamer van Koophandel, vestiging Amsterdam, onder nummer 58986502, BTW-nummer NL853267777B01. 

 

2.   TOEPASSELIJKHEID

1.    Deze voorwaarden gelden voor alle aanbiedingen, aankopen en leveringen van CLUSE-producten via de website.

2.    Deze voorwaarden zijn voor iedereen in te zien via de homepage https://cluse.com.

3.    In geval van verschil tussen de Engelse en vertaalde versies zal de Engelse tekst bindend zijn.

4.    Op verzoek stuurt CLUSE een exemplaar van deze voorwaarden aan de koper.

5.    Door CLUSE-producten te bestellen via de website stemt de koper in met deze voorwaarden.

6.    CLUSE heeft het recht om deze voorwaarden van tijd tot tijd te veranderen.

 

3.   AANBOD

1.    Als een aanbieding slechts een beperkte periode geldig is of indien daarvoor voorwaarden gelden, wordt dit duidelijk vermeld bij de aanbieding.

2.    Ons aanbod bevat een complete, nauwkeurige beschrijving van de aangeboden producten.

3.    CLUSE is niet gebonden in geval van overduidelijke fouten en vergissingen in onze aanbiedingen.

4.    Elke aanbieding bevat voor de koper duidelijke informatie over de rechten en plichten in verband met aanvaarding van de aanbieding.

 

4.   OVEREENKOMST

1.    Op grond van artikel 3en lid 3van dit artikel komt er tussen de koper en CLUSE een overeenkomst tot stand op het moment dat de koper een aanbieding van CLUSE aanvaardt en indien is voldaan aan alle voorwaarden voor deze aanbieding.

2.    CLUSE bevestigt direct de ontvangst van een elektronisch ontvangen aanvaarding van aanbiedingen aan het door de koper opgegeven e-mailadres. De koper is verantwoordelijk voor het opgeven van het juiste e-mailadres tijdens het bestelproces. De koper kan de overeenkomst ontbinden als de aanvaarding door CLUSE nog niet bevestigd is op het door de koper opgegeven e-mailadres.

3.    CLUSE mag - binnen de wettelijke regelingen - informatie inwinnen over het vermogen van de koper om aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, evenals over feiten en factoren die van belang zijn voor het op verantwoorde wijze aangaan van de overeenkomst. Wanneer dit onderzoek voor CLUSE gegronde redenen aan het licht brengt om de overeenkomst te weigeren, heeft zij het recht om met opgave van redenen een bestelling of toepassing te weigeren of om daaraan speciale voorwaarden te verbinden.

4.    CLUSE stuurt aan de koper uiterlijk bij levering van een product de volgende informatie schriftelijk of op een zodanige wijze dat de koper deze kan opslaan op een toegankelijk duurzaam medium:

4.1. het vestigingsadres van CLUSE waar de koper klachten kan indienen;

4.2. de voorwaarden waaronder de koper gebruik kan maken van de bedenktermijn en de wijze waarop dit moet gebeuren;

4.3. informatie over garanties en bestaande aftersalesservice;

4.4. de prijs voor het product, inclusief alle belastingen

4.5. de wijze van bezorging en

4.6. het standaardformulier voor het recht op terugtrekking.

 

5.   BTW

Overeenkomstig de geldende wetgeving zijn alle op de website vermelde prijzen inclusief BTW. Bij verzending van een bestelling naar een afleveradres buiten de EU wordt de BTW bij het afrekenen in mindering gebracht. Let op: in geval van verzending van een bestelling naar een adres buiten de EU kan de koper invoerheffingen en belastingen verschuldigd zijn die geïnd worden bij de bezorging van de zending op het opgegeven afleveradres. De koper is verantwoordelijk voor betaling van deze invoerheffingen en belastingen. Wij wijzen erop dat CLUSE geen macht heeft over deze kosten en aangezien deze per land verschillen, kan CLUSE de hoogte ervan niet voorspellen. CLUSE raadt de koper aan om contact op te nemen met de plaatselijke douane voor nadere informatie. 

 

6.   BETALING

1.    CLUSE biedt de volgende veilige betaalwijzen:

- Creditcard (MasterCard, VISA, Maestro, Discover, Diners Club, American Express, JCB): tijdens het bestelproces kan de koper zijn creditcardnummer en de einddatum van zijn creditcard invullen. De koper moet er zeker van zijn dat precies dezelfde naam als op de creditcard wordt ingevuld. Daarna volgt het autorisatieproces voor de betaling. De koper hoort of de betaling wel of niet is goedgekeurd.
- PayPal: met behulp van PayPal kan de koper geld overmaken van zijn bankrekening, creditcardrekening of PayPal-account.
- iDEAL: kopers met een Nederlandse bankrekening kunnen gebruikmaken van iDeal. Deze betaalmethode is tot stand gekomen door samenwerking van de Nederlandse banken. Het iDeal-betaalsysteem verbindt de meest voorkomende online banksystemen en is een betrouwbaar betaalsysteem.
- Bancontact/Mr.Cash: voor kopers met een Belgische bankrekening is het mogelijk om te betalen via Bancontact/Mr. Cash. Bancontact/Mr. Cash is een gezamenlijk initiatief van de Belgische banken dat zorgt voor snelle betaalprocessen zonder storingen. Bancontact/Mr. Cash is onder andere beschikbaar voor rekeninghouders van KBC, Dexia en ING. Dankzij het gebruik van de pincode kan een transactie snel en veilig worden afgerond.
- UnionPay (beschikbaar voor alle landen)
- Dotpay (beschikbaar voor: PL)
- Sofortüberweisung (beschikbaar voor: AT, BE, CH, DE)
- Finnish E-Banking (beschikbaar voor: FI)
- Electronic Direct Debit (beschikbaar voor: DE)
- GiroPay (beschikbaar voor: DE)
- SEPA Direct Debit (beschikbaar voor: AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GF, GI, GP, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MQ, MT, NL, NO, PL, PT, RE, RO, SE, SI, SK)
- TenPay (beschikbaar voor: CN)
- AliPay (beschikbaar voor: CN)

2.    De koper is gebonden aan de voorwaarden van het door hem/haar gekozen betaalplatform voor de betaling. CLUSE heeft geen macht over deze voorwaarden en kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de inhoud daarvan.

3.    Indien de koper betaalt via AfterPay, is de koper gebonden aan de algemene voorwaarden van AfterPay en gehouden de betalingsinstructies van AfterPay op te volgen; ongeacht of de koper zou besluiten zijn/haar overeenkomst met CLUSE te ontbinden. CLUSE is in geen geval aansprakelijk voor de betaling van boetes wegens te late betalingen aan AfterPay door de koper. 

 

7.   BEZORGING

1.    CLUSE biedt gratis verzending van al onze producten aan kopers naar de landen die geselecteerd kunnen worden bij het invullen van het afleveradres.

2.    Alle op de website vermelde leveringstermijnen (levertijd, bezorgtijden op werkdagen, verzenddatum, enz.) moeten worden gezien als geschatte leveringstermijnen en kunnen niet gezien worden als definitief of gegarandeerd.

3.    De koper is verantwoordelijk voor de juiste opgave van het afleveradres; wanneer er iets verkeerd gaat met de verzending van een bestelling als gevolg van een door de koper gemaakte fout in het afleveradres, is CLUSE niet verantwoordelijk voor (gedeeltelijk) verlies van de zending. Wanneer CLUSE aanvullende informatie nodig heeft over een afleveradres, kan zij de koper benaderen om deze aanvullende informatie te geven. Indien er aanvullende informatie nodig is over het afleveradres kan dit tot vertraging van de bezorging leiden.

4.    CLUSE zal zich redelijkerwijs inspannen om de bestelling binnen de verwachte levertermijn af te leveren op het afleveradres. CLUSE is niet aansprakelijk voor vertraging in de aflevering van een bestelling.

5.    Als er vertraging optreedt in de bezorging of indien deze niet of slechts gedeeltelijk uitvoerbaar is, wordt de koper hiervan zo snel als redelijkerwijs mogelijk is op de hoogte gebracht na het plaatsen van de bestelling. In dat geval heeft de koper het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden.

6.    Het risico van beschadiging en/of verlies van producten rust tot het moment van aflevering op het afleveradres op CLUSE, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen is.

7.    Wanneer de koper een product ontvangt dat hij/zij niet besteld heeft, moet hij/zij CLUSE hiervan zo spoedig mogelijk (binnen 24 uur na ontvangst van de bestelling) per e-mail (of via de contactpagina van de website) op de hoogte brengen. De koper zorgt voor het terugsturen van een dergelijk product nadat hij/zij van CLUSE instructies heeft gekregen voor de retourzending. CLUSE neemt de kosten voor deze zending voor haar rekening en zorgt daarna voor verzending van het juiste product aan koper, mits de koper volledig heeft voldaan aan de instructies van CLUSE voor de retourzending.

8.    Wanneer de koper een beschadigd of onvolledig product ontvangt, moet hij/zij de klantenservice van CLUSE hiervan zo spoedig mogelijk (binnen 24 uur na ontvangst van de bestelling) via de website service.cluse.com op de hoogte brengen. CLUSE zal dan besluiten hoe de kwestie afgehandeld moet worden. De klant moet CLUSE altijd op de hoogte stellen in dergelijke gevallen en de instructies van de klantenservice van CLUSE afwachten. Indien een klant een product in een dergelijk geval op eigen kosten terugstuurt, zonder eerst contact op te nemen met de klantenservice en hun instructies af te wachten, kan hij/zij de gemaakte kosten niet terugvorderen bij CLUSE (evenmin kan hij/zij CLUSE verantwoordelijk stellen voor de retourzending zonder toestemming vooraf van CLUSE).

9.    Indien de bestelling die door CLUSE is of wordt verzonden aan de koper, zoek raakt of zoek is geraakt, of indien de koper beweert dat hij/zij de bestelling niet heeft ontvangen (ook al blijkt dit niet uit de track- & tracegegevens / vervoerdersinformatie), start de vervoerder een klachtenprocedure op. Er zal pas overgegaan worden tot een eventuele terugboeking of nieuwe verzending als de uitkomst van de procedure bekend is. De koper moet volledige medewerking verlenen aan de klachtenprocedure van de vervoerder. Indien een zending zoek is geraakt ten gevolge van een fout van de vervoerder (en nadat de klachtenprocedure van de vervoerder is afgerond), zal CLUSE het bedrag terugstorten aan de klant of proberen om het bestelde product opnieuw te verzenden.

10. Indien een zending 14 dagen na de verzenddatum nog steeds niet afgeleverd is op het afleveradres van de koper (of het afhaalpunt), is de koper verplicht om de klantenservice van CLUSE daarvan binnen 14 dagen op de hoogte te stellen per e-mail (dus: uiterlijk 28 dagen na de verzenddatum).

 

8.   PROEFPERIODE en ONTBINDING

1.    Tenzij anders vermeld heeft de koper het recht om de overeenkomst te ontbinden en zijn/haar bestelling terug te sturen gedurende een proefperiode van 14 dagen na ontvangst van de bestelling zonder opgave van de reden voor zijn/haar ontbinding (let echter wel op de hierboven vermelde uitzonderingen: in geval van bezorging van een niet-besteld product of bezorging van een beschadigd of onvolledig product moet de koper de klantenservice van CLUSE per e-mail op de hoogte stellen en nadere instructies afwachten).

2.    Een koper die zich wil beroepen op zijn/haar herroepingsrecht moet dit binnen de bedenktermijn aan CLUSE melden door middel van het bij de bestelling gevoegde standaard-terugtrekkingsformulier of op een andere duidelijke wijze.

3.    Het retouradres voor terugzending tijdens de proefperiode is:

Ons magazijn is onlangs verhuisd en daarom hebben we een nieuw retouradres.

Radial/ EWG
Siriusstrasse 200
06116 Halle (Saale)
Germany

 

4.    Indien de koper gebruik wil maken van zijn/haar recht op ontbinding van de overeenkomst, mag hij/zij het bestelde product enkel uitpakken en/of gebruiken voor zover dit nodig is om te bepalen of hij/zij het product wil houden. De koper mag het product alleen hanteren en inspecteren op dezelfde manier als in een fysieke winkel zou zijn toegestaan. Tijdens de proefperiode moet de koper het product voorzichtig hanteren en de originele, onbeschadigde verpakking bewaren (dat wil zeggen de verpakking van het product zelf, niet de kartonnen doos die alleen voor de verzending is gebruikt).

5.    De koper moet het bestelde product uiterlijk 14 dagen na de melding van zijn/haar wens tot ontbinding van de overeenkomst terugsturen aan CLUSE, inclusief alle (eventuele) toebehoor en, voor zover mogelijk, in de oorspronkelijke staat en verpakking, overeenkomstig de retourinstructies van CLUSE (zoals beschreven op de pakbon).

6.    De koper is verantwoordelijk voor de retourzending van zijn/haar order en draagt alle risico's in verband met de retourzending en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het recht op terugtrekking. CLUSE raadt de koper dringend aan om een product verzekerd terug te sturen in een verzegelde verpakking. Indien een verzekerde retourzending vermist of beschadigd raakt of indien de ontvangst van een retourzending ontkend wordt (bijvoorbeeld wanneer de vervoerder geen geldige handtekening kan tonen), kan de koper de vervoerder aansprakelijk stellen. Als afzender van de retourzending kan de koper de klachtenprocedure starten voor elk probleem dat zich mogelijk voordoet met de retourzending. De koper dient het (officiële, digitale) ontvangstbewijs met track & trace-informatie van zijn/haar retourzending te bewaren.

7.    De verzendkosten voor retourzending op grond van artikel 8 van deze voorwaarden komen voor rekening van de koper.

8.    Mits voldaan is aan alle eisen voor terugtrekking zal CLUSE de koper zo snel als redelijkerwijs mogelijk en in ieder geval binnen 14 dagen na ontvangst van de retourzending crediteren (voor de kosten van terugzending vindt geen creditering plaats). Een tegoed dat verschuldigd is als gevolg van retournering van een product, wordt gecrediteerd op de rekening die de koper gebruikte voor betaling van de oorspronkelijke bestelling.

9.    Wanneer de koper gebruik wil maken van zijn/haar recht op ontbinding van de overeenkomst of zijn/haar bestelling wil annuleren terwijl de bestelling van de koper het magazijn van CLUSE al verlaten heeft (dit is op werkdagen meestal direct nadat de koper zijn/haar bestelling geplaatst heeft) - zelfs als de bestelling nog niet is aangekomen op het door de koper gekozen afleveradres - komen de kosten voor terugzending aan CLUSE voor rekening van de koper.

10. Indien invoerbelastingen, heffingen of (administratieve) douanekosten verschuldigd zijn omdat de zending ingevoerd is in het door de koper gekozen land van bezorging (een proces dat meestal niet stopgezet kan worden vanaf het moment dat het pakket onderweg is naar het door de koper gekozen land van bezorging), komen deze kosten voor rekening van de koper. Bij creditering van de koper zal CLUSE de invoerbelastingen, heffingen en/of (administratieve) douanekosten in mindering brengen voor zover deze aan CLUSE (als afzender van het pakket) in rekening zijn gebracht.

 

9.   GARANTIE EN REPARATIE

1.    Bij aankoop van een CLUSE-product is de CLUSE-garantie automatisch van kracht. CLUSE verstrekt twee (2) jaar garantie op haar horloges en twee (2) jaar op sieraden. De garantie geeft de koper de waarborg dat het product voldoet aan de eisen van bruikbaarheid, betrouwbaarheid en levensduur.

2.    De garantie geldt niet in geval van:
- diefstal of verlies;

- opzettelijk toegebrachte schade;
- schade als gevolg van onjuist gebruik zoals krassen, stoten of vallen;

- normale slijtage of veroudering van de gebruikte materialen of
- schade als gevolg van onvoldoende zorg.

3.    De garantie op een horloge geldt voor het uurwerk en niet voor andere onderdelen zoals het glas of de band. Zichtbare gebruikssporen op het glas of het bandje van een horloge worden beschouwd als normale gevolgen van gebruik. De invloed van transpiratie op het bandje verschilt per persoon, afhankelijk van de zuurgraad van de huid.

4.    CLUSE-horloges zijn 3 ATM waterdicht. Dat betekent dat het horloge bestand is tegen spatwater. 3 ATM-waterdichte CLUSE-horloges mogen niet gedragen worden tijdens douchen, baden, zwemmen of duiken. CLUSE-horloges mogen niet blootgesteld worden aan meer dan spatwater of aan chemische stoffen zoals parfum, cosmetica en schoonmaakproducten.

5.    De koper erkent dat CLUSE-sieraden kwetsbaar zijn en kapot gaan bij ruw gebruik. De garantie op sieraden heeft alleen betrekking op aantoonbare productiefouten. CLUSE-sieraden mogen niet blootgesteld worden aan water of chemische stoffen zoals parfum, cosmetica en schoonmaakproducten, aangezien dit verkleuring tot gevolg kan hebben.

6.    De garantie op een CLUSE-horloge vervalt als een derde partij reparatie- of andere werkzaamheden heeft verricht aan het product zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van CLUSE.

7.    De verzendkosten voor retourzending na een garantie- of reparatieverzoek (voor gebreken die ontstaan nadat de koper het product gebruikt heeft) komen voor rekening van de koper.

8.    Bij vragen over retourzending en garantie kan de koper altijd contact opnemen met de klantenservice van CLUSE via de website service.cluse.com.

 

10.    PERSOONSGEGEVENS EN PRIVACY

CLUSE voldoet aan de privacyregels zoals vastgelegd in de Wet bescherming persoonsgegevens. Zo heeft de koper altijd het recht zijn/haar persoonlijke gegevens in te zien, te wijzigen of te verwijderen, door in te loggen op zijn/haar account op cluse.com.

CLUSE bewaart de door de koper verstrekte gegevens in een bestand. De gegevens worden gebruikt om de bestelling van de koper te verwerken en worden bewaard zolang als noodzakelijk is om eventuele problemen met de verwerking van de order af te handelen. CLUSE garandeert dat er zorgvuldig omgegaan wordt met alle persoonlijke gegevens. De persoonsgegevens van de koper worden niet gedeeld met derde partijen, behalve voor verwerking van de order of voor reparatiedoeleinden. CLUSE mag de gegevens van de koper gebruiken om producten aan te prijzen bij koper.

 

11.    TOEPASSELIJK RECHT

Op deze voorwaarden is het Nederlandse recht van toepassing. Klanten kunnen zich echter ook beroepen op dwingende wetgeving die geldt in hun eigen woonland. Geschillen tussen CLUSE en de koper worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbank te Amsterdam. 

 

 You can download and print the General Terms & Conditions here:
GENERAL TERMS & CONDITIONS Cluse.pdf