Pośpiesz się! To ostatni dzień, w którym Twoje prezenty dotrą na czas! Kupuj teraz!

Privacy Policy

Polityka prywatności

CLUSE / EUROPE WATCH GROUP B.V.


WPROWADZENIE

Korzystanie z naszych witryn internetowych dostępnych pod adresami www.clusewatches.com, www.cluse.com i/lub b2b.europewatchgroup.com może się wiązać z gromadzeniem i przetwarzaniem danych osobowych. Marka CLUSE jest własnością spółki Europe Watch Group B.V. (łącznie ze spółkami należącymi do jej grupy określonej dalej słowami „CLUSE”, „my” lub „nas”), która jest odpowiedzialna za gromadzenie i przetwarzanie takich danych osobowych.

CLUSE przestrzega zasad otwartości i transparentności w zakresie sposobu gromadzenia, wykorzystania i ochrony danych osobowych naszych klientów, partnerów biznesowych i innych osób. Dane osobowe stanowią informacje dotyczące zidentyfikowanej osoby lub osoby, której tożsamość można ustalić na podstawie takich danych osobowych. W niniejszym oświadczeniu dotyczącym prywatności objaśniamy zasady naszej działalności, np. wskazujemy, jakiego rodzaju dane osobowe przetwarzamy i w jakim celu to robimy.

Wyjątkowo poważnie traktujemy prywatność i dane osobowe wszystkich naszych klientów, partnerów biznesowych i innych osób odwiedzających nasze witryny internetowe. Z tego względu wszystkie dane osobowe są starannie przechowywane, przetwarzane i chronione.

CLUSE ściśle przestrzega i wykonuje wszystkie obowiązki wynikające z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (Rozporządzenia (UE) 2016/679) oraz holenderskich przepisów dotyczących prywatności danych.

 

DANE KONTAKTOWE

CLUSE / Europe Watch Group B.V.
Danzigerkade 16 E+G
1013 AP Amsterdam
Holandia

Dane kontaktowe obsługi klienta:
Numer telefonu: +31 88 7780236
Hiperłącze do strony umożliwiającej wysłanie zgłoszenia: https://cluse.freshdesk.com/nl/support/tickets/new

Rejestracja w Izbie Handlowej pod numerem 58986502.

 

 

DANE OSOBOWE: JAKIE DANE I DLACZEGO?

Korzystając z naszej witryny internetowej, użytkownik udostępnia lub pozostawia określone informacje. Może to mieć miejsce, na przykład, gdy użytkownik składa zamówienie, zapisuje się na newsletter lub wskazuje, że chce otrzymywać informacje o zegarkach lub biżuterii marki CLUSE.

Postanowienia ogólne

Dane osobowe, które możemy gromadzić w naszej witrynie i przetwarzać, obejmują następujące rodzaje danych:
 

- nazwa firmy, numer rejestracji w izbie handlowej i numer VAT (numer identyfikacji podatkowej), jeśli to konieczne;
- dane dotyczące płatności;
- numer telefonu (komórkowego);
- lista zamówionych produktów;
- ewentualna korespondencja z CLUSE;

- dane behawioralne (nawigacja w sieci, korzystanie z Internetu i czas sesji);

- adresy IP i znaczniki czasu.

 

Możemy wykorzystać te dane osobowe do następujących celów:

- prawidłowe przetwarzanie i realizacja złożonych zamówień; - ocena partnerów biznesowych i nawiązanie z nimi współpracy;

- analiza i/lub poprawa jakości i ilości informacji o naszych produktach, usługach (w tym obsłudze klienta) i witrynach internetowych;

- udoskonalenie m.in. naszej korespondencji w zakresie dostaw i zwrotu kosztów;

- przesyłanie informacji, ofert i promocji w oparciu o zainteresowania użytkownika, odwiedzane witryny i sposób korzystania z Internetu;   

- odpowiedź na pytania zadawane np. za pośrednictwem witryny;

- udostępnienie aktualności i informacji o CLUSE, nowych produktach i usługach;

- możliwość udostępnienia klientom kont osobistych w naszej witrynie;

- możliwość połączenia z naszymi profilami w mediach społecznościowych;

- badanie poziomu zadowolenia klientów, partnerów biznesowych i innych osób;

- analiza wewnętrzna na potrzeby badań (konsumenckich).

Możemy analizować dane osobowe w celu stworzenia profilu zainteresowań i preferencji użytkownika, co pozwoli nam ukierunkować naszą komunikację w odpowiedni sposób. Możemy wykorzystać dodatkowe informacje o użytkowniku z zewnętrznych źródeł, jeśli są one dostępne, aby móc robić to skutecznie. Pozwala nam to na większą precyzję, lepsze wykorzystanie i niższe koszty dysponowania naszymi zasobami, a także ogranicza ryzyko otrzymania przez kogokolwiek informacji nieodpowiednich lub nieistotnych. Dane osobowe użytkowników przetwarzamy w oparciu o nasze uzasadnione interesy właśnie w tym celu.

Możemy również wykorzystać dane dotyczące sposobu korzystania przez użytkownika z naszej witryny w celu zapobiegania lub wykrywania oszustw, nadużyć lub przypadków wykorzystania niezgodnego z prawem, a także w celu wykonania nakazów sądowych, żądań skierowanych przez instytucje publiczne lub w ramach przestrzegania obowiązujących przepisów prawa.

 

Ubieganie się o pracę

Dane osobowe, które możemy gromadzić i przetwarzać w przypadku poszukiwania pracy w CLUSE, obejmują następujące rodzaje danych:

-           imię i nazwisko, data urodzenia i płeć;
-           szczegóły życiorysu;
-           dane kontaktowe: numer telefonu, adres e-mail i adres.

Dane osobowe podane w podaniu o pracę przekazanym CLUSE oraz w ramach rekrutacji będą przechowywane i przetwarzane wyłącznie w celu ułatwienia procesu selekcji i w związku z późniejszym zatrudnieniem. Przetwarzamy dane osobowe użytkownika w tym celu, co stanowi krok przygotowawczy do ewentualnego zawarcia z nim/nią umowy o pracę. Jeśli użytkownik nie zostanie wybrany, zachowamy przekazane dane osobowe, aby skontaktować się z nim/nią w odniesieniu do kolejnych podań o pracę, jeśli uznamy, że oferta może do niego/niej pasować. Dane osobowe użytkowników przetwarzamy w oparciu o zgodę użytkownika właśnie w tym celu.

 

JAK DŁUGO BĘDĄ PRZECHOWYWANE DANE?

Postanowienia ogólne

Przechowujemy i przetwarzamy dane osobowe przez okres, w jakim uznajemy je za konieczne do realizacji celów, do których takie dane osobowe zostały zgromadzone. W żadnym razie jednak nie przechowujemy danych osobowych dłużej niż pięć lat, chyba że wymagają tego obowiązujące przepisy prawa. Z wyjątkiem (anonimowych) informacji przeznaczonych do celów statystycznych.

Ubieganie się o pracę

W przypadku otrzymania danych osobowych w momencie ubiegania się o pracę w CLUSE, dane osobowe będziemy przechowywać przez okres nie dłuższy niż 12 miesięcy. Jeśli ubieganie się o pracę zakończy się otrzymaniem i przyjęciem oferty pracy w CLUSE, zebrane dane staną się częścią ewidencji zatrudnienia i zostaną wykorzystane do celów zatrudnienia.  

 

STRONY TRZECIE

Dane osobowe użytkownika mogą być przekazywane w ramach grupy CLUSE i udostępniane spółkom działającym pod marką CLUSE. Takie informacje mogą być wymieniane, aby zapewnić nam kompletny ogląd danych użytkownika w ramach całej grupy CLUSE oraz do celów administracyjnych.

Możemy udostępnić dane osobowe użytkownika usługodawcom zewnętrznym przetwarzającym dane osobowe w imieniu Europe Watch Group B.V., takim jak: (i) agencje medialne i dostawcy techniczni zajmujący się dystrybucją fizycznego i cyfrowego marketingu bezpośredniego oraz promocji produktów CLUSE, (ii) firmy w celu sprawdzania adresu, agencje komunikacji do wysyłania potwierdzeń zamówienia, hurtownie i dystrybutorzy w związku z dostawą zamówienia, dostawcy usług płatniczych w celu zapłaty, (iii) agencje informacji kredytowej w celu weryfikacji tożsamości i historii kredytowej oraz firmy windykacyjne, (iv) agencje badawcze i analityczne do naszych wewnętrznych celów analizy danych.

 

SESJE PRZEGLĄDARKI I ADRES IP

Wykorzystujemy adres IP komputera użytkownika. Ten adres IP jest automatycznie przypisywany do komputera podczas sesji przeglądania Internetu. Adres IP może być użyty do ustalenia sposobów korzystania z witryn internetowych oraz w celu przygotowania analiz.

 

PLIKI COOKIE

Jak informuje banner dotyczący plików cookie w naszej witrynie, CLUSE korzysta z różnych rodzajów plików cookie w swojej witrynie internetowej. W tym punkcie objaśniamy, jakie są to pliki, do czego są używane i jak można zmodyfikować ustawienia przeglądarki, aby zaakceptować lub odrzucić pliki cookie. Akceptacja plików cookie nie jest konieczna, aby korzystać z naszej witryny.

Akceptacja
Zgodnie z przepisami prawa europejskiego użytkownik musi zaakceptować wykorzystanie plików cookie w witrynie. Niniejsze zasady dokładnie objaśniają, jakie są to pliki. Użytkownik może zaakceptować pliki cookie na dwa sposoby: zamykając powiadomienie o plikach cookie wyświetlane przy pierwszej wizycie w witrynie lub kontynuując korzystanie z witryny.

Użytkownik kontynuuje korzystanie z witryny (i tym samym akceptuje wszystkie pliki cookie), klikając dowolny element podstron witryny CLUSE (wyłączając otwarcie niniejszych zasad dotyczących plików cookie) lub przeglądając podstrony witryny CLUSE.

Czym są pliki cookie?
Plik cookie jest małym plikiem tekstowym umieszczanym na komputerze użytkownika podczas wizyty w witrynie. W tym pliku tekstowym zapisywane są informacje. Te informacje mogą być odczytywane przez witrynę lub podmioty zewnętrzne przy kolejnej wizycie. Niektóre pliki cookie są konieczne do prawidłowego działania witryny. Inne pliki cookie służą do tego, by uczynić witrynę bardziej przyjazną dla użytkownika lub wyświetlać ukierunkowane reklamy, np. w naszych kanałach mediów społecznościowych. JavaScript jest programem umieszczonym na urządzeniach peryferyjnych użytkownika i przez nie uruchamianym. Uruchomienie tego programu pozwala CLUSE zlokalizować użytkownika odwiedzającego witrynę oraz zidentyfikować jego działania. W ten sposób CLUSE ma wgląd w zachowanie użytkowników witryny.

Usunięcie lub wyłączenie plików cookie
Można wyłączyć JavaScript i pliki cookie. Należy jednak pamiętać, że w takim przypadku nasza witryna nie będzie funkcjonować optymalnie. Sposoby wyłączenia lub usunięcia plików cookie są wskazane poniżej:

Jakich rodzajów plików cookie używa CLUSE i w jakim celu?                                   

Pliki cookie wykorzystywane przez CLUSE można podzielić na różne kategorie:

Funkcjonalne pliki cookie
Pliki cookie należące do tej kategorii są konieczne do prawidłowego działania witryny. Na przykład zapewniają, że informacje zawarte na jednej stronie są przenoszone na następną stronę. Dzięki temu użytkownik nie musi wielokrotnie wprowadzać tych samych informacji. Te pliki cookie zapewniają również, że niektóre preferencje użytkownika dotyczące korzystania z witryny (np. ustawienia języka) są zapamiętywane. W przypadku takich plików cookie akceptacja użytkownika nie jest wymagana.

Analityczne pliki cookie
Te pliki cookie są konieczne, aby w miarę możliwości dostosować naszą witrynę do potrzeb i życzeń użytkowników poprzez identyfikację sposobów korzystania przez nich z witryny. Wykorzystujemy Mouseflow, Google Analytics i Dynamic Yield. Mouseflow śledzi kliknięcia użytkownika w naszej witrynie. Dzięki temu możemy zoptymalizować podstrony tak, aby wyświetlały najistotniejsze informacje w najlepszych miejscach. Za pomocą Google Analytics sprawdzamy, w jaki sposób użytkownik korzysta z witryny i jak do niej trafił. Używamy tych informacji, aby usprawnić działanie witryny. Testujemy zmiany wprowadzane w naszej witrynie za pomocą technologii Dynamic Yield. Więcej informacji o plikach cookie umieszczanych przez te podmioty i danych gromadzonych za pomocą tych plików można znaleźć w poniższych oświadczeniach tych podmiotów. W przypadku tych plików cookie akceptacja użytkownika nie jest wymagana.

Marketingowe pliki cookie
Za pomocą plików cookie Google Analytics, Adwords, YouTube i Adroll sprawdzamy, w jaki sposób użytkownik korzysta z witryny CLUSE. Używamy tych informacji, aby pomóc użytkownikowi w wyborze najodpowiedniejszego produktu i wyświetlać oferty produktów, które mogą interesować użytkownika, podczas kampanii remarketingowych. Korzystamy z plików cookie Facebook i Instagram, aby sprawdzić, jakie produkty przegląda użytkownik. Dzięki temu możemy wyświetlać użytkownikowi powiązane reklamy na Facebooku i Instagramie.

Więcej informacji o plikach cookie umieszczanych przez te podmioty i danych gromadzonych za pomocą tych plików można znaleźć w poniższych oświadczeniach tych podmiotów. W przypadku tych plików cookie akceptacja użytkownika jest wymagana: Google, Facebook, Instagram i Adroll.

Pliki cookie mediów społecznościowych (wtyczki)
Za pomocą odpowiednich przycisków można udostępniać treści naszej witryny w mediach społecznościowych. Więcej informacji o plikach cookie umieszczanych przez media społecznościowe w momencie kliknięcia przycisków przez użytkownika można znaleźć w oświadczeniach odpowiednich podmiotów. W przypadku tych plików cookie akceptacja użytkownika jest wymagana: Facebook, Instagram i Pinterest.

Zmiany zasad dotyczących plików cookie
Możemy wprowadzać zmiany w niniejszych zasadach dotyczących plików cookie bez uprzedniego powiadomienia, np. w przypadku gdy dokonywane są zmiany w witrynie lub zmieniają się przepisy dotyczące plików cookie. Zmiany zaczynają obowiązywać natychmiast po ich opublikowaniu w witrynie. Dlatego zalecamy regularne sprawdzanie naszych zasad dotyczących plików cookie, aby uzyskać aktualne informacje o zmianach i w razie potrzeby zmienić ustawienia. Kontynuując korzystanie z tej witryny użytkownik akceptuje zmiany w zasadach dotyczących plików cookie.

Wyłączenie plików cookie
Jeśli użytkownik nie akceptuje wykorzystania plików cookie, może je łatwo wyłączyć. Dodatkowo może włączyć powiadomienia, aby dowiadywać się, kiedy pliki cookie są używane. W tym celu należy uruchomić odpowiednie ustawienia w przeglądarce.

 

PRAWA UŻYTKOWNIKA: ODWOŁANIE, DOSTĘP, KOREKTA I USUNIĘCIE

Użytkownik ma prawo odwołać swoją zgodę na wykorzystanie przez nas jego/jej danych osobowych. Ponadto użytkownik ma zawsze prawo do uzyskania dostępu do swoich danych osobowych, które przechowujemy i przetwarzamy, a także to ich usunięcia, jeśli ma takie życzenie. Jeśli takie dane są nieprawidłowe, użytkownik może nam pomóc w ich korekcie. Jeśli użytkownik zechce wykonać swoje prawa odwołania zgody, uzyskania dostępu, korekty i/lub usunięcia w odniesieniu do swoich danych osobowych, które przechowujemy i/lub przetwarzamy, musi przesłać do nas wiadomość e-mail na adres wskazany w punkcie „Dane kontaktowe”.

 

REZYGNACJA (Z NEWSLETTERA)

Będziemy przesyłać użytkownikowi informacje dotyczące CLUSE i naszych produktów, które są identyczne lub podobne do informacji zamówionych przez użytkownika i/lub takich, które uznamy za przydatne dla użytkownika. Jeśli użytkownik nie chce już otrzymywać informacji na temat CLUSE, może w każdym momencie wykonać instrukcje dotyczące rezygnacji, zawarte w każdej marketingowej wiadomości e-mail przesłanej przez CLUSE.

 

OCHRONA I ZARZĄDZANIE DANYMI OSOBOWYMI

Wykorzystujemy różne rodzaje zabezpieczeń, w tym szyfrowanie haseł do kont i narzędzia uwierzytelnienia w celu zapewnienia bezpieczeństwa danych osobowych. Dane osobowe są przechowywane w zabezpieczonych sieciach i są dostępne wyłącznie dla ograniczonej liczby osób posiadających specjalne prawa dostępu do takich systemów.

Dane osobowe klientów, które gromadzimy lub generujemy i przetwarzamy w kontekście naszej witryny internetowej, są przechowywane w Holandii oraz mogą być w dalszej kolejności przechowywane do celów przetwarzania w Wielkiej Brytanii i Irlandii.

 

URZĄD DS. OCHRONY DANYCH

Przyjmujemy i obsługujemy wszelkie skargi i reklamacje dotyczące przetwarzania danych osobowych. Użytkownik ma również prawo do złożenia skargi w Urzędzie ds. OCHRONY danych, jeśli uzna, że nie przestrzegamy obowiązujących przepisów prawa w zakresie prywatności.

 

ZMIANY NINIEJSZEGO OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCEGO PRYWATNOŚCI

Rodzaj danych osobowych, których potrzebujemy oraz cele, do których potrzebujemy danych osobowych, mogą się zmieniać z upływem czasu. Z tego względu zastrzegamy sobie prawo do zmiany naszego oświadczenia dotyczącego prywatności w dowolnym momencie. Aktualna wersja niniejszego oświadczenia dotyczącego prywatności jest dostępna w naszej witrynie.

W razie dodatkowych pytań na temat naszego oświadczenia dotyczącego prywatności należy skontaktować się z nami, wykorzystując informacje wskazane w punkcie „Dane kontaktowe”.

 

ZASTRZEŻENIE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

Należy pamiętać, że przekazywanie informacji drogą internetową nigdy nie jest całkowicie bezpieczne. Nie jesteśmy w stanie zagwarantować bezpieczeństwa informacji podczas przesyłu przez Internet i użytkownik zawsze przesyła informacje tą drogą na własne ryzyko. Możemy jedynie dołożyć wszelkich zasadnych starań, aby zapewnić ochronę danych osobowych oraz niezawodne i bezpieczne środowisko, w którym dane osobowe są wykorzystywane. Zaleca się użytkownikowi zamknięcie przeglądarki po zakończeniu sesji, aby zapewnić, że inne osoby nie będą miały dostępu do danych osobowych użytkownika, jeśli użytkownik korzysta ze współdzielonego komputera lub komputera dostępnego w przestrzeni publicznej.

Najnowsza wersja niniejszego oświadczenia dotyczącego prywatności została opublikowana w maju 2018 roku.

 

 

SIGN UP FOR THE LATEST NEWS, SPECIALS AND EXCLUSIVE OFFERS