Privacy Policy

DANE OSOBOWE I PRYWATNOŚĆ

CLUSE postępuje zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony prywatności określonymi w Wet Bescherming Persoonsgegevens (holenderskiej ustawie o ochronie danych osobowych). Przykładowo kupujący ma zawsze możliwość wglądu do swoich danych osobowych, ich zmiany lub usunięcia, logując się do swojego konta na cluse.com.

CLUSE przechowuje dane wprowadzone przez kupującego w pliku. Dane te są wykorzystywane do celów realizacji zamówienia kupującego i są przechowywane tak długo, jak jest to konieczne w celu rozwiązania ewentualnych kwestii dotyczących realizacji zamówienia. CLUSE gwarantuje, że wszystkie dane osobowe będą traktowane z ostrożnością. Dane osobowe kupującego nie będą udostępniane osobom trzecim, za wyjątkiem celów realizacji zamówienia lub naprawy. CLUSE może wykorzystywać dane kupującego do celów marketingowych.