Zamów przed 19 grudnia, a otrzymasz je przed Świętami! Więcej informacji

ZASADY ZWROTU TOWARU

KOSZTY ZWROTU I ODPOWIEDZIALNOŚĆ

Kupujący pokrywa koszty zwrotu swojego zamówienia. Kupujący ponosi odpowiedzialność za przygotowanie i wysłanie przesyłki zwrotnej. W przypadku zwrotu w ciągu 30-dniowego okresu próbnego – liczonego od dnia, w którym kupujący otrzymał zamówienie – nie jest wymagany wcześniejszy kontakt z CLUSE. CLUSE zdecydowanie zaleca każdemu kupującemu zamierzającemu zwrócić zamówienie, aby wybrał bezpieczny sposób przesyłki. Wysyłka zwrotu odbywa się na ryzyko kupującego.

ADRES DO ZWROTÓW

Niedawno przenieśliśmy magazyny i mamy nowy adres zwrotny.

Adres, na który należy kierować zwroty w trakcie okresu próbnego, to:

Radial/ EWG
Siriusstrasse 200
06116 Halle (Saale)
Niemcy

Uwaga: w przypadku produktu zepsutego lub uszkodzonego może zajść konieczność wysyłki zwrotu na inny adres. Kupujący nie powinien odsyłać produktu zepsutego lub uszkodzonego bez wcześniejszego kontaktu z działem obsługi klienta (który może udzielić instrukcji dotyczących zwrotu).

W przypadku otrzymania przez kupującego produktu uszkodzonego lub zepsutego kupujący powinien skontaktować się z działem obsługi klienta CLUSE pocztą elektroniczną w ciągu 24 godzin.

OKRES PRÓBNY

O ile nie zaznaczono inaczej, kupujący ma prawo do rezygnacji z umowy i zwrotu zamówienia w ciągu 30 dni od daty otrzymania zamówienia, bez podania przyczyny (od tej zasady istnieje wyżej wspomniany wyjątek: w przypadku, gdy produkt jest uszkodzony lub niekompletny, kupujący ma obowiązek poinformować dział obsługi klienta CLUSE drogą e-mailową i czekać na dalsze instrukcje). Kupujący ma również prawo do powiadomienia CLUSE, w ciągu 30 dni od otrzymania zamówienia, o podjęciu decyzji o zwrocie zamówienia bez obowiązku podania przyczyny (wyjątek: niekompletny lub uszkodzony produkt, zob. powyżej). W takim przypadku kupujący powinien zwrócić zamówienie w ciągu 30 dni od powiadomienia o tym fakcie firmy CLUSE.

Jeśli kupujący pragnie skorzystać z prawa do rezygnacji z umowy i zwrotu zamówienia, ma jedynie możliwość rozpakowania zamówionego produktu i/lub skorzystania z niego w zakresie niezbędnym do określenia, czy chce zatrzymać produkt. Podczas okresu próbnego kupujący musi postępować z produktem ostrożnie, a także zachować nieuszkodzone oryginalne opakowanie. Kupujący powinien zwrócić zamówiony towar do CLUSE wraz ze wszystkimi (ewentualnymi) akcesoriami oraz, o ile to możliwe, w oryginalnym stanie i opakowaniu, zgodnie z instrukcjami dotyczącymi procedury zwrotu firmy CLUSE (jak opisano w dokumencie przewozowym). Kupujący ponosi odpowiedzialność za wysyłkę zwracanego towaru oraz wszelkie ryzyko związane z taką wysyłką. CLUSE zaleca kupującemu zwrot produktu przesyłką ubezpieczoną, w szczelnym opakowaniu. W razie zaginięcia lub uszkodzenia ubezpieczonej przesyłki zwrotnej lub w razie odmowy odbioru przesyłki zwrotnej (na przykład w przypadku braku przedłożenia podpisu przez przewoźnika) kupujący ma możliwość pociągnięcia przewoźnika do odpowiedzialności. Kupujący, jako nadawca przesyłki zwrotnej, powinien rozpocząć procedurę reklamacji w każdej kwestii związanej z przesyłką zwrotną. Kupujący powinien zachować (oficjalne, cyfrowe) potwierdzenie odbioru przesyłki zwrotnej zawierające informacje dotyczące śledzenia przesyłki.

Koszty przesyłki zwrotnej w okresie próbnym oraz koszty przesyłki zwrotnej z roszczeniem gwarancyjnym lub żądaniem naprawy (w przypadku wad występujących po użyciu produktu przez kupującego) ponosi kupujący.

Kupujący ma możliwość (ale nie obowiązek) skorzystania z formularza rezygnacji — kupujący może otworzyć formularz tutaj.

ZWROT PŁATNOŚCI

W przypadku rezygnacji kupującego w trakcie okresu próbnego CLUSE zwróci kupującemu środki w ciągu 30 dni od daty otrzymania przez firmę przesyłki ze zwrotem. Wszelkie środki należne za zwrócony towar zostaną przekazane na konto, którego kupujący użył do opłacenia

pierwotnego zamówienia.

GWARANCJA I NAPRAWA

Polityka gwarancyjna CLUSE obowiązuje natychmiastowo w przypadku dowolnego produktu CLUSE. CLUSE udziela dwóch (2) lat gwarancji na zegarki i dwóch (2) lat gwarancji na biżuterię. Gwarancja zapewnia nabywcy spełnianie przez produkty standardów użyteczności, niezawodności i trwałości.

Gwarancja nie ma zastosowania w przypadku:
- kradzieży lub utraty;

- umyślnego uszkodzenia;
- uszkodzeń spowodowanych niewłaściwym użytkowaniem, takich jak zarysowanie, uderzenie lub upadek;

- normalnego zużycia lub starzenia się zastosowanych materiałów; lub
- uszkodzeń wynikających z zaniedbania.

Gwarancja w przypadku zegarków dotyczy ich działania, a nie innych częsci, takich jak szkło lub pasek. Ślady zużycia widoczne na zegarku należy uznać za normalne skutki użytkowania. Działanie potu na pasek zmienia się w zależności od osoby, ze względu na różnice w kwasowości.

Zegarki CLUSE charakteryzują się klasą wodoszczelności 3 ATM: oznacza to, że zegarek jest odporny jedynie na drobne zachlapania. Zegarków CLUSE o klasie wodoszczelności 3 ATM nie należy nosić podczas brania prysznica, kąpieli, pływania ani nurkowania. Zegarków CLUSE nie powinno się narażać na inne niż drobne zachlapania ani działanie substancji chemicznych, takich jak perfumy, kosmetyki i środki czyszczące.

Kupujący przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że biżuteria CLUSE jest delikatna i ulega zniszczeniu w przypadku nieostrożnego obchodzenia się z nią. Gwarancja na biżuterię dotyczy wyłącznie obiektywnych błędów produkcyjnych. Biżuterii CLUSE nie powinno się narażać na działanie wody ani substancji chemicznych, takich jak perfumy, kosmetyki i środki czyszczące, ponieważ może to prowadzić do powstawania przebarwień.

Gwarancja przestaje obowiązywać w przypadku wykonania naprawy lub innych prac na produkcie, bez uprzedniej pisemnej zgody CLUSE.

Koszt przesyłki zwrotnej po zgłoszeniu roszczenia gwarancyjnego lub żądania naprawy (w przypadku usterek występujących po użyciu produktu przez kupującego) ponosi kupujący.

W przypadku pytań dotyczących zwrotów i gwarancji kupujący może zawsze kontaktować się z zespołem obsługi klienta firmy CLUSE za pośrednictwem strony internetowej service.cluse.com.

 

 

 

 

 

 

 

SIGN UP FOR THE LATEST NEWS, SPECIALS AND EXCLUSIVE OFFERS