ZASADY WYSYŁKI

CLUSE oferuje bezpłatną wysyłkę dla zamówień powyżej 50 EUR do krajów, które można wybrać przy wyborze adresu wysyłki.

Kupujący odpowiada za poprawne wprowadzenie adresu dostawy; w przypadku jakichkolwiek problemów z wysyłką zamówienia wynikających z błędu w adresie wprowadzonym przez kupującego, CLUSE nie odpowiada za (częściową) utratę przesyłki. W przypadku potrzeby uzyskania przez CLUSE dodatkowych informacji dotyczących adresu dostawy, CLUSE może się kontaktować z kupującym w celu podania dodatkowych informacji. W przypadku braku dodatkowych informacji dotyczących adresu dostawy może wystąpić opóźnienie dostawy.

CLUSE dołoży wszelkich starań, aby dostarczyć zamówienie na adres dostawy w ramach przewidywanych terminów dostawy. 

W przypadku wystąpienia opóźnienia dostawy lub jeśli dostawa nie może zostać zrealizowana, lub może zostać zrealizowana tylko częściowo, kupujący zostanie o tym poinformowany tak szybko, jak to możliwe po złożeniu zamówienia. W takim przypadku kupujący ma prawo do nieodpłatnego rozwiązania umowy.

Ryzyko uszkodzenia i/lub utraty produktów spoczywa na CLUSE aż do momentu ich dostarczenia na adres dostawy, chyba że wyraźnie uzgodniono inaczej.

W przypadku otrzymania przez kupującego produktu, którego ten nie zamawiał, kupujący zobowiązany jest poinformować o tym CLUSE najszybciej jak to możliwe (w ciągu 24 godzin od odebrania zamówienia) drogą mailową (lub poprzez podstronę kontakt Strony internetowej). Kupujący zajmie się zwrotem przesyłki takiego produktu po otrzymaniu instrukcji dotyczących zwrotu od CLUSE, a CLUSE poniesie koszty takiej przesyłki, a następnie zajmie się wysyłką właściwego produktu do kupującego, pod warunkiem że kupujący zastosuje się w pełni do instrukcji dotyczących zwrotu otrzymanych od CLUSE.

W przypadku dostarczenia kupującemu produktu, który jest uszkodzony lub niekompletny, kupujący ma obowiązek jak najszybciej poinformować o tym zespół obsługi klienta CLUSE (w ciągu 24 godzin od otrzymania zamówienia) za pośrednictwem strony service.cluse.com. Następnie CLUSE zdecyduje, jak rozwiązać sprawę. Klient zobowiązany jest zawsze informować CLUSE w wyżej wymienionej sytuacji (sytuacjach) i czekać na dalsze instrukcje od zespołu obsługi klienta CLUSE. Klient, który zwraca produkt w takiej sytuacji na własny koszt, bez wcześniejszego skontaktowania się i czekania na instrukcje od zespołu obsługi klienta CLUSE nie może zwracać się do CLUSE o zwrot poniesionych kosztów (a CLUSE nie ponosi odpowiedzialności za przesyłkę zwrotną, która nastąpiła bez uprzedniej zgody CLUSE).

W przypadku, kiedy zamówienie, które zostało wysłane lub jest wysyłane do kupującego przez CLUSE, zaginie, zaginęło lub w przypadku informacji od kupującego, że nie odebrał zamówienia (pomimo informacji takiej jak dane śledzenia przesyłki/informacji od przewoźnika, wskazującej że przesyłka została odebrana), zostanie wszczęta procedura reklamacji przewoźnika, a ewentualny zwrot lub ponowna wysyłka nastąpi po zakończeniu tej procedury. Kupujący ma obowiązek pełnego stosowania się do procedury reklamacji przewoźnika. W przypadku zaginięcia przesyłki w wyniku błędu przewoźnika (i po zakończeniu procedury reklamacji przewoźnika) CLUSE zwróci pieniądze klientowi lub postara się wysłać zamówiony produkt ponownie.

W przypadku niedostarczenia przesyłki na adres dostawy kupującego (lub do punktu odbioru) 14 dni po dacie wysyłki, kupujący ma obowiązek poinformowania zespołu obsługi klienta CLUSE mailowo w ciągu 14 dni (tj. ostatecznie 28 dni od daty wysyłki).

 

NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA DOTYCZĄCE DOSTAW

JAK DŁUGO TRZEBA CZEKAĆ NA ODBIÓR ZAMÓWIENIA?

Holandia, Belgia, Francja, Niemcy, Austria, Wielka Brytania, Irlandia: 3–5 dni roboczych

Włochy, Hiszpania, Portugalia, Polska, Dania, Chorwacja, Węgry: 7–9 dni roboczych

Kraje spoza UE: 7–9 dni roboczych

Czas dostawy zależy od kraju, jak również od lokalizacji. Zamówienie dostarczane do obszaru wiejskiego może dojść później niż zamówienie dostarczane do Nowego Jorku (położonego blisko centrum UPS przy lotnisku). Oczekiwany czas dostawy w dniach roboczych, jak wspomniano w reklamie produktu, różni się w zależności od kraju dostawy. W informacji o śledzeniu, którą kupujący otrzyma, gdy tylko przesyłka opuści magazyn CLUSE, wskazany zostanie termin dostawy.

 

JAK SPRAWDZIĆ STATUS ZAMÓWIENIA?

Gdy tylko zamówienie zostanie wysłane, kupujący otrzyma wiadomość e-mail z informacjami dotyczącymi śledzenia przesyłki. Przewidywany czas dostawy, jak przedstawiono w reklamie, wyrażony jest w „dniach roboczych”, co oznacza, że nie uwzględnia się weekendów i świąt państwowych.

 

CZY WYSYŁKA JEST CAŁKOWICIE DARMOWA?

CLUSE oferuje bezpłatną wysyłkę w przypadku zamówień o wartości przekraczającej 50 EUR do krajów, które można wybrać jako kraje dostawy na stronie internetowej (dostępne są prawie wszystkie kraje).

Uwaga: w przypadku zamówień wysyłanych na adres poza UE, kupujący może zostać obciążony opłatami celnymi i podatkami, które są pobierane po dotarciu przesyłki pod podany adres dostawy. Kupujący będzie wówczas odpowiadał za zapłatę takich przywozowych opłat celnych i podatków. Należy zauważyć, że CLUSE nie ma żadnego wpływu na te opłaty, a ponieważ różnią się one w zależności od kraju, CLUSE nie jest w stanie przewidzieć ich kwoty. CLUSE zaleca, aby kupujący skontaktował się z lokalnym urzędem celnym w celu uzyskania dalszych informacji. 

 

DO JAKICH KRAJÓW REALIZOWANE SĄ PRZESYŁKI?

CLUSE oferuje konsumentom bezpłatną wysyłkę do krajów z całego świata dla zamówień o wartości przekraczającej 50 EUR. W przypadku problemów ze złożeniem zamówienia pod wybrany adres dostawy, prosimy o kontakt za pośrednictwem strony service.cluse.com

 

CZY MOŻLIWY JEST ODBIÓR ZAMÓWIENIA W MAGAZYNIE LUB W BIURZE CLUSE?

Nie, niestety to nie jest możliwe. Nie przechowujemy towaru w naszych biurach, a magazyn naszego partnera nie jest dostępny dla klientów.

 

 

SIGN UP FOR THE LATEST NEWS, SPECIALS AND EXCLUSIVE OFFERS