Pośpiesz się! To ostatni dzień, w którym Twoje prezenty dotrą na czas! Kupuj teraz!

GENERAL TERMS & CONDITIONS

 

OGÓLNE WARUNKI

Data ostatniej aktualizacji: 17 sierpnia 2017 r.

 

- WARUNKI KAMPANII -

1.   KODY PROMOCYJNE DLA INFLUENCERÓW

Jak otrzymać darmowy pasek?

Dodaj do koszyka zakupów zegarek i pasek a następnie wpisz kod promocyjny dla influencerów. Jeśli kod promocyjny jest ważny i został wpisany prawidłowo, kwota zamówienia zostanie natychmiast obniżona o cenę paska. Pamiętaj, że otrzymasz pasek za darmo tylko wtedy, gdy kupisz go razem z zegarkiem.

Ważność

Kod promocyjny jest ważny wyłącznie na stronie internetowej CLUSE i nie można go łączyć z innymi kodami promocyjnymi lub zniżkami. Kody promocyjne dla influencerów tracą ważność po określonym czasie.

Polityka zwrotów

Otrzymasz z powrotem całą kwotę zamówienia tylko wtedy, gdy zwrócisz zegarek i pasek razem. Jeśli dokonasz zwrotu zegarka bez paska, kwota zwrotu będzie równa cenie zegarka. Jeśli zwrócisz pasek bez zegarka, kwota do zwrotu wyniesie 0.

 

- OGÓLNE WARUNKI -

1.   CLUSE

W niniejszych ogólnych warunkach oraz na stronie internetowej https://cluse.com ( Strona internetowa), CLUSE oznacza Europe Watch Group B.V., spółkę utworzoną na mocy prawa Królestwa Niderlandów. 

CLUSE / Europe Watch Group B.V.
Danzigerkade 16 E+G
1013 AP Amsterdam
Holandia

Dane kontaktowe obsługi klienta:
Nr telefonu: +31 88 7780236

Rejestracja w Izbie Handlowej pod numerem 58986502.

 

Jak się z nami skontaktować?

Hiperłącze do strony umożliwiającej wysłanie zgłoszenia: https://cluse.freshdesk.com/nl/support/tickets/new

 

2.   ZASTOSOWANIE

1.    W przypadku wszelkich ofert, zamówień, zakupów i dostaw produktów firmy CLUSE za pośrednictwem Strony internetowej zastosowanie mają niniejsze ogólne warunki.

2.    Niniejsze ogólne warunki są dostępne dla każdego za pośrednictwem strony internetowej https://cluse.com

3.    W przypadku jakichkolwiek rozbieżności pomiędzy wersjami językowymi, rozstrzygająca jest wersja angielska.

 

4.    Na życzenie CLUSE może przesłać kopię niniejszych warunków kupującemu.

5.    Zamawiając produkty CLUSE za pośrednictwem Strony internetowej, kupujący akceptuje niniejsze warunki.

6.    CLUSE ma prawo do zmiany niniejszych warunków od czasu do czasu.

 

3.   OFERTA

1.    Jeśli jakakolwiek oferta będzie miała ograniczony okres ważności lub będzie uzależniona od spełnienia określonych warunków, zostanie to wyraźnie wskazane w ofercie.

2.    Nasze oferty zawierają kompletny i precyzyjny opis oferowanych produktów.

3.    Oczywiste błędy i pomyłki w naszych ofertach nie są wiążące dla CLUSE.

4.    Każda oferta zawiera informacje, które jasno wskazują kupującemu, jakie prawa i obowiązki wiążą się z akceptacją oferty.

 

4.   UMOWA

1.    Umowa zostanie zawarta, z zastrzeżeniem klauzuli 3 i ust. 3 tej klauzuli, pomiędzy kupującym a CLUSE w momencie przyjęcia przez kupującego oferty CLUSE i spełnienia wszystkich warunków tej oferty.

2.    CLUSE niezwłocznie potwierdzi otrzymanie akceptacji w przypadku ofert akceptowanych elektronicznie, przesyłając wiadomość na adres e-mail podany przez kupującego w chwili ich akceptacji. Obowiązkiem kupującego jest podanie podczas procesu zamówienia prawidłowego adresu e-mail. Kupujący może rozwiązać umowę do momentu potwierdzenia akceptacji przez CLUSE na adres e-mail podany przez kupującego.

3.    CLUSE może uzyskać informacje, na podstawie przepisów, dotyczące możliwości spełnienia przez kupującego zobowiązań płatniczych, a także informacje dotyczące faktów i czynników istotnych z punktu widzenia odpowiedzialnego zawarcia umowy. Jeśli wynik takiego badania da CLUSE odpowiednie podstawy do rezygnacji z zawarcia umowy, będzie miała ona prawo, uzasadnione powodami, do odrzucenia zamówienia lub wniosku, bądź też wprowadzenia specjalnych warunków.

4.    CLUSE przekaże kupującemu, nie później niż w momencie dostawy produktu, następujące informacje, w formie pisemnej, lub w sposób pozwalający kupującemu na przechowywanie ich na łatwo dostępnym, trwałym nośniku:

4.1. adres siedziby CLUSE, na który kupujący może kierować skargi;

4.2. warunki, na jakich kupujący może skorzystać z prawa odstąpienia od umowy i sposób, w jaki może to zrobić;

4.3. informacje o gwarancjach i istniejącym serwisie posprzedażnym;

4.4. cenę, obejmującą wszelkie podatki nakładane na produkt;

4.5. sposób dostawy;

4.6. standardowy formularz wniosku o skorzystanie z prawa odstąpienia od umowy.

 

5.   VAT

Wszystkie ceny podane na Stronie internetowej zawierają podatek VAT, zgodnie z obowiązującym prawodawstwem. Jeśli zamówienie ma być wysłane na adres dostawy poza terytorium UE, VAT zostanie odliczony przy kasie. Uwaga: w przypadku zamówienia wysłanego na adres poza UE kupujący może podlegać przywozowym opłatom celnym i podatkom, które są pobierane, kiedy przesyłka dotrze na określony adres dostawy. Kupujący będzie wówczas odpowiadał za zapłatę takich przywozowych opłat celnych i podatków. Należy zauważyć, że CLUSE nie ma żadnego wpływu na te opłaty, a ponieważ różnią się one w zależności od kraju, CLUSE nie jest w stanie przewidzieć ich kwoty. CLUSE zaleca, aby kupujący skontaktował się z lokalnym urzędem celnym w celu uzyskania dalszych informacji. 

 

6.   PŁATNOŚĆ

1.    CLUSE oferuje następujące bezpieczne metody płatności:

Wielka Brytania: Karta kredytowa, Paypal
USA: Karta kredytowa, Paypal
Francja: Karta kredytowa, karta płatnicza, UnionPay, PayPal
Niemcy: Sofort Banking, karta kredytowa, PayPal, UnionPay, GiroPay
Holandia: iDEAL, karta kredytowa, AfterPay Invoice, PayPal, UnionPay
Belgia: Sofort Banking, karta kredytowa, PayPal, UnionPay, GiroPay
Hiszpania: Karta kredytowa, PayPal, UnionPay
Portugalia: Karta kredytowa, PayPal, UnionPay
Włochy: Karta kredytowa, PayPal, UnionPay
Polska: dotpay, karta kredytowa, UnionPay, PayPal

 

2.    Kupującego będą obowiązywać warunki wybranego dostawcy usług płatniczych dotyczące realizowanej płatności. CLUSE nie ma kontroli nad tymi warunkami i nie ponosi odpowiedzialności za ich treść.

 

7.   DOSTAWA

1.    CLUSE oferuje bezpłatną wysyłkę do kupującego w przypadku wszystkich naszych produktów do krajów, które są dostępne przy wyborze adresu wysyłki.

2.    Wszystkie warunki dostawy (dni wysyłki, czas dostawy w dni robocze, data wysyłki itp.) podane na stronie internetowej należy rozumieć jako szacowane warunki dostawy i nie należy ich rozumieć jako wiążące warunki dostawy ani jako gwarantowane warunki dostawy.

3.    Kupujący odpowiada za poprawne wprowadzenie adresu dostawy; w przypadku jakichkolwiek problemów z wysyłką zamówienia wynikających z błędu w adresie wprowadzonym przez kupującego, CLUSE nie odpowiada za (częściową) utratę przesyłki. W przypadku potrzeby uzyskania przez CLUSE dodatkowych informacji dotyczących adresu dostawy, CLUSE może się kontaktować z kupującym w celu podania dodatkowych informacji. W przypadku braku dodatkowych informacji dotyczących adresu dostawy może wystąpić opóźnienie dostawy.

4.    CLUSE dołoży wszelkich starań, aby dostarczyć zamówienie na adres dostawy w ramach przewidywanych terminów dostawy. CLUSE nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne opóźnienia w dostawie zamówienia.

5.    W przypadku wystąpienia opóźnienia dostawy lub jeśli dostawa nie może zostać zrealizowana, lub może zostać zrealizowana tylko częściowo, kupujący zostanie o tym poinformowany tak szybko, jak to możliwe po złożeniu zamówienia. W takim przypadku kupujący ma prawo do nieodpłatnego rozwiązania umowy.

6.    Ryzyko uszkodzenia i/lub utraty produktów spoczywa na CLUSE aż do momentu ich dostarczenia na adres dostawy, chyba że wyraźnie uzgodniono inaczej.

7.    W przypadku otrzymania przez kupującego produktu, którego ten nie zamawiał, kupujący zobowiązany jest poinformować o tym CLUSE najszybciej jak to możliwe (w ciągu 24 godzin od odebrania zamówienia) drogą mailową (lub poprzez podstronę kontakt Strony internetowej). Kupujący zajmie się zwrotem przesyłki takiego produktu po otrzymaniu instrukcji dotyczących zwrotu od CLUSE, a CLUSE poniesie koszty takiej przesyłki, a następnie zajmie się wysyłką właściwego produktu do kupującego, pod warunkiem że kupujący zastosuje się w pełni do instrukcji dotyczących zwrotu otrzymanych od CLUSE.

8.    W przypadku dostarczenia kupującemu produktu, który jest uszkodzony lub niekompletny, kupujący ma obowiązek jak najszybciej poinformować o tym zespół obsługi klienta CLUSE (w ciągu 24 godzin od otrzymania zamówienia) za pośrednictwem strony service.cluse.com. Następnie CLUSE od razu zajmie się sprawą i w przypadku braku innego rozwiązania, CLUSE zwróci kupującemu cenę produktu i koszty dostawy. Klient musi koniecznie poinformować CLUSE o zaistniałej sytuacji i czekać na dalsze instrukcje od zespołu obsługi klienta CLUSE. Klient, który zwraca produkt w takiej sytuacji na własny koszt, bez wcześniejszego skontaktowania się i czekania na instrukcje od zespołu obsługi klienta CLUSE nie może zwracać się do CLUSE o zwrot poniesionych kosztów (a CLUSE nie ponosi odpowiedzialności za przesyłkę zwrotną, która nastąpiła bez uprzedniej zgody CLUSE).

9.    W przypadku, kiedy zamówienie, które zostało wysłane lub jest wysyłane do kupującego przez CLUSE, zaginie, zaginęło lub w przypadku informacji od kupującego, że nie odebrał zamówienia (pomimo informacji takiej jak dane śledzenia przesyłki/informacji od przewoźnika, wskazującej że przesyłka została odebrana), zostanie wszczęta procedura reklamacji przewoźnika, a ewentualny zwrot lub ponowna wysyłka nastąpi po zakończeniu tej procedury. Kupujący ma obowiązek pełnego stosowania się do procedury reklamacji przewoźnika. W przypadku zaginięcia przesyłki w wyniku błędu przewoźnika (i po zakończeniu procedury reklamacji przewoźnika) CLUSE zwróci pieniądze klientowi lub postara się wysłać zamówiony produkt ponownie.

10. W przypadku niedostarczenia przesyłki na adres dostawy kupującego (lub do punktu odbioru) 14 dni po dacie wysyłki, kupujący ma obowiązek poinformowania zespołu obsługi klienta CLUSE mailowo w ciągu 14 dni (tj. ostatecznie 28 dni od daty wysyłki).

 

8.   OKRES PRÓBNY I ODSTĄPIENIE OD UMOWY

1.    O ile nie określono inaczej, kupujący ma prawo do odstąpienia od umowy i zwrotu swojego zamówienia w czasie trwania okresu próbnego wynoszącego 30 dni od odbioru zamówienia, bez podania powodu odstąpienia (należy zwrócić uwagę na wyżej wymienione wyjątki: w przypadku dostarczenia produktu, który nie był zamawiany, lub jeśli dostarczony produkt jest uszkodzony lub niekompletny, kupujący ma obowiązek poinformowania zespołu obsługi klienta CLUSE mailowo i oczekiwania na dalsze instrukcje).

2.    Kupujący chcący skorzystać z prawa odstąpienia od umowy musi zgłosić to CLUSE w czasie trwania okresu próbnego, korzystając ze wzoru Formularza odstąpienia od umowy zawartego w dokumentach i dostarczonego kupującemu wraz z zamówieniem, lub w inny jednoznaczny sposób.

3.    Adres zwrotny dla zwrotów w okresie próbnym znajduje się poniżej:

Radial/ EWG
CLUSE returns
Siriusstrasse 200
06116 Halle (Saale)
Niemcy

W przypadku wystąpienia wady lub roszczenia reklamacyjnego, może mieć zastosowanie inny adres zwrotny, dlatego w takim przypadku prosimy skontaktować się z naszym zespołem obsługi klienta i czekać na dalsze instrukcje.

 

4.    W przypadku, gdy kupujący chce skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy, kupujący może rozpakować i/lub korzystać z zamówionego produktu tak, aby móc określić, czy zechce ten produkt zachować. Kupujący może postępować z produktem i sprawdzać go w taki sam sposób, w jaki miałoby to miejsce w sklepie stacjonarnym. Podczas okresu próbnego klient musi ostrożnie postępować z produktem i zachować nieuszkodzone, oryginalne opakowanie (w znaczeniu pudełka, w jakie zapakowany jest produkt w chwili odbioru, a nie pudełka kartonowego, które służy wyłącznie do wysyłki).

5.    Kupujący zwróci zamówiony produkt CLUSE nie później niż 30 dni po dacie zgłoszenia CLUSE chęci odstąpienia od umowy, wraz z wszystkimi (ewentualnymi) akcesoriami i, na ile to możliwe, w oryginalnym stanie i opakowaniu, zgodnie z instrukcjami dotyczącymi zwrotu utrzymanymi od CLUSE (zgodnie z opisem na opakowaniu).

6.    Kupujący odpowiada za zwrot swojego zamówienia i ponosi całe ryzyko związane z przesyłką zwrotną, a także spoczywa na nim ciężar dowodu związany z realizacją prawa do odstąpienia od umowy prawidłowo i terminowo. CLUSE zdecydowanie zaleca, aby kupujący dokonał zwrotu produktu przesyłką ubezpieczoną i w szczelnie zamkniętym opakowaniu. W przypadku zagubienia, uszkodzenia lub w przypadku odmowy przyjęcia odebranej przesyłki (na przykład w przypadku braku przedstawienia przez przewoźnika ważnego podpisu), kupujący ma możliwość pociągnięcia przewoźnika do odpowiedzialności. Kupujący może, jako nadawca przesyłki zwrotnej, wszcząć procedurę reklamacji w przypadku jakichkolwiek problemów, które mogą mieć miejsce w przypadku przesyłki zwrotnej. Kupujący ma obowiązek zachować (oficjalne, cyfrowe) potwierdzenie przesyłki zwrotnej, zawierające informacje o śledzeniu.

7.   Kupujący ponosi koszt przesyłki zwrotnej zgodnie z niniejszą klauzulą.

8.    Pod warunkiem, że wszelkie wymagania dla odstąpienia od umowy zostaną spełnione, CLUSE przeleje kupującemu pieniądze najszybciej, jak to możliwe i w każdym razie nie później niż w ciągu 14 dni od otrzymania przesyłki zwrotnej (należności z tytułu kosztu przesyłki zwrotnej nie są zwracane). Ewentualne należności wynikające ze zwrotu produktu zostaną przekazane na rachunek, którego kupujący użył do opłacenia początkowego zamówienia.

9.    W przypadku, gdy kupujący zechce skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy lub anulowania zlecenia, podczas gdy zamówienie kupującego opuści już magazyn CLUSE (co zazwyczaj w dni robocze następuje bezpośrednio po złożeniu zamówienia przez kupującego), nawet jeśli przesyłka nie dotrze jeszcze na wskazany adres wysyłki kupującego, koszty zwrotu przesyłki do CLUSE pokrywa kupujący.

10. W przypadku, gdy należne będą przywozowe podatki, opłaty (administracyjne) lub cła, ponieważ przesyłka zostanie przywieziona do wybranego przez kupującego kraju dostawy (proces, który w większości przypadków nie może zostać zatrzymany, kiedy przesyłka jest w drodze do wybranego przez kupującego kraju dostawy), koszty te ponosi kupujący. CLUSE potrąci przywozowe podatki, opłaty (administracyjne) i/lub cła w zakresie, w jakim zostały one pokryte przez CLUSE (jako nadawcę przesyłki) z chwilą przekazania pieniędzy kupującemu.

 

9.   GWARANCJA I NAPRAWY

1.    Polityka gwarancyjna CLUSE obowiązuje natychmiastowo w przypadku dowolnego produktu CLUSE. CLUSE udziela dwóch (2) lat gwarancji na zegarki i biżuterię. Gwarancja gwarantuje nabywcy spełnianie przez produkty standardów użyteczności, niezawodności i trwałości.

2.    Gwarancja nie ma zastosowania w przypadku:
- kradzieży lub utraty;

- umyślnego uszkodzenia;
- uszkodzeń spowodowanych niewłaściwym użytkowaniem, takich jak zarysowanie, uderzenie lub upadek;

- normalnego zużycia lub starzenia się zastosowanych materiałów; i
- uszkodzeń wynikających z zaniedbania.

3.    Gwarancja w przypadku zegarków dotyczy ich działania, a nie innych części, takich jak szkło lub pasek. Ślady zużycia widoczne na zegarku należy uznać za normalne skutki użytkowania. Działanie potu na pasek różni się w zależności od osoby ze względu na różnice w kwasowości.

4.    Zegarki CLUSE mają klasę wodoszczelności 3 ATM: oznacza to, że zegarek jest odporny jedynie na drobne zachlapania. Zegarków CLUSE o klasie wodoszczelności 3 ATM nie należy nosić podczas brania prysznica, kąpieli, pływania ani nurkowania. Zegarków CLUSE nie powinno się narażać na inne niż drobne zachlapania ani działanie substancji chemicznych, takich jak perfumy, kosmetyki i środki czyszczące.

5.    Kupujący przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że biżuteria CLUSE jest delikatna i ulega zniszczeniu w przypadku nieostrożnego obchodzenia się z nią. Gwarancja na biżuterię dotyczy wyłącznie obiektywnych błędów produkcyjnych. Biżuterii CLUSE nie powinno się narażać na działanie wody ani substancji chemicznych, takich jak perfumy, kosmetyki i środki czyszczące, ponieważ może to prowadzić do powstawania przebarwień.

6.    Gwarancja przestaje obowiązywać w przypadku wykonania naprawy lub innych prac na produkcie bez uprzedniej pisemnej zgody CLUSE.

7.    Koszt przesyłki zwrotnej po zgłoszeniu roszczenia gwarancyjnego lub żądania naprawy (w przypadku usterek występujących po użyciu produktu przez kupującego) ponosi kupujący.

8.    W przypadku pytań dotyczących zwrotów i gwarancji, kupujący może zawsze skontaktować się z działem obsługi klienta CLUSE za pośrednictwem strony service.cluse.com.

 

10.   DANE OSOBOWE I PRYWATNOŚĆ

CLUSE działa zgodnie z przepisami dotyczącymi prywatności zwartymi w „Algemene verordening gegevensbescherming” (RODO). Kupujący ma, na przykład, zawsze możliwość wglądu, poprawiania lub usunięcia swoich danych osobowych, logując się na swoje konto na stronie cluse.com.

CLUSE będzie przechowywać wprowadzone przez kupującego dane w pliku. Dane te są wykorzystywane do celów realizacji zamówienia kupującego i są przechowywane tak długo, jak jest to konieczne w celu rozwiązania ewentualnych kwestii dotyczących realizacji zamówienia. CLUSE gwarantuje, że wszelkie dane osobowe będą przetwarzane z należytą starannością. Dane osobowe kupującego nie będą udostępniane osobom trzecim, za wyjątkiem celów realizacji zamówienia lub naprawy. CLUSE ma prawo do wykorzystywania danych kupującego w celu reklamowania produktów kupującemu.

 

11.   OBOWIĄZUJĄCE PRAWO

Niniejsze warunki podlegają prawu holenderskiemu, jednak konsumenci mogą również mieć możliwość powoływania się na obowiązujące ustawodawstwo mające zastosowanie w ich własnym kraju zamieszkania. Ewentualne spory między CLUSE a kupującym będą rozstrzygane przed właściwym sądem w Amsterdamie. 

 

Komisja Europejska stworzyła platformę do internetowego rozstrzygania sporów dostępną na stronie: https://ec.europa.eu/consumers/odr/ Warunki Ogólne można pobrać do wydruku z tej strony:
GENERAL TERMS & CONDITIONS CLUSE.pdf
 

SIGN UP FOR THE LATEST NEWS, SPECIALS AND EXCLUSIVE OFFERS