ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ

Οι προσφορές και οι διαγωνισμοί της CLUSE (οι «Διαγωνισμοί») διοργανώνονται από τη Europe Watch Group BV, Danzigerkade16E, 1013 AP, the Netherlands (η «CLUSE»).

Αυτοί οι γενικοί όροι και προϋποθέσεις («GT&C») για τους Διαγωνισμούς ισχύουν για όλους τους Διαγωνισμούς που διοργανώνονται από την CLUSE.

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Εάν είστε κάτω των 18 ετών, θα πρέπει να λάβετε την έγκριση των γονέων ή των νόμιμων κηδεμόνων σας για να συμμετάσχετε στους Διαγωνισμούς. Η CLUSE μπορεί να σας ζητήσει, σε οποιοδήποτε στάδιο, να μας παράσχετε αποδεικτικό ηλικίας ή/και ταυτότητα ή/και γονική έγκριση, εάν χρειάζεται. Η CLUSE μπορεί να αποκλείσει τυχόν συμμετέχοντες που δεν είναι σε θέση να μας παράσχουν τέτοια απόδειξη. Οι εργαζόμενοι στην CLUSE δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ

Οι Διαγωνισμοί θα ξεκινούν και θα κλείνουν τις ημερομηνίες που καθορίζονται στον ιστότοπο CLUSE ή/και στο ενημερωτικό δελτίο της CLUSE ή/και στους λογαριασμούς της CLUSE στο Instagram ή/και στο Facebook ή/και στο TikTok. Συμμετοχές μετά την καταληκτική ημερομηνία δεν θα γίνονται δεκτές.

ΠΩΣ ΘΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΕΤΕ

Η ανακοίνωση των Διαγωνισμών στα προαναφερθέντα κανάλια εξηγεί τη διαδικασία συμμετοχής. Δεν υπάρχει κόστος συμμετοχής και δεν απαιτείται αγορά για να συμμετέχετε στους Διαγωνισμούς. Θα γίνεται δεκτή μόνο μία συμμετοχή ανά άτομο, ενώ θα αποκλείονται πολλαπλές συμμετοχές από το ίδιο άτομο.

ΟΙ ΝΙΚΗΤΕΣ

Οι νικητές θα επιλεγούν τυχαία από όλες τις έγκυρες συμμετοχές. Οι νικητές θα ειδοποιηθούν μέσω μηνύματος στους επίσημους λογαριασμούς της CLUSE στο Instagram και/ή στο TikTok ή/και μέσω email εντός πέντε εργάσιμων ημερών από τη λήξη προθεσμίας του Διαγωνισμού. Εάν δεν είναι δυνατή η επικοινωνία με κάποιον από τους νικητές ή δεν διεκδικήσει το δώρο εντός 48 ωρών, η CLUSE διατηρεί το δικαίωμα να αποσύρει το δώρο από αυτόν τον νικητή και να επιλέξει έναν αντικαταστάτη. Η απόφαση της CLUSE σχετικά με όλα τα θέματα που σχετίζονται με τον Διαγωνισμό θα είναι οριστική και δεν θα υπόκειται σε επανεξέταση ή ένσταση από οποιονδήποτε συμμετέχοντα ή τρίτο μέρος.

ΔΩΡΟ

Το προωθητικό δώρο θα είναι το προϊόν CLUSE που υποδεικνύεται στην ανακοίνωση του Διαγωνισμού. Το δώρο είναι αυτό που αναφέρεται και δεν θα προσφερθούν μετρητά ή άλλα εναλλακτικά δώρα. Τα δώρα δεν μεταβιβάζονται. Τα δώρα εξαρτώνται από τη διαθεσιμότητα και διατηρούμε το δικαίωμα να αντικαταστήσουμε οποιοδήποτε δώρο με άλλο αντίστοιχης αξίας χωρίς ειδοποίηση.

ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ

Δυστυχώς, δεν αποστέλλουμε σε όλες τις χώρες σε όλο τον κόσμο. Κάντε κλικ εδώ για επισκόπηση των χωρών στις οποίες δεν κάνουμε αποστολές >

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Κάθε νικητής συμφωνεί ότι, συμμετέχοντας σε έναν Διαγωνισμό, η CLUSE μπορεί να αποκαλύψει το όνομα του νικητή και το όνομα του λογαριασμού του/της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης χωρίς να απαιτείται πρόσθετη έγκριση, συμπεριλαμβανομένης της δημοσίευσης σε λίστα νικητών, σε ανάρτηση στο Instagram ή/και στο TikTok της CLUSE, σε ιστορία στο Instagram ή/και στο TikTok ή στο ενημερωτικό δελτίο.

ΠΑΡΑΠΟΝΑ

Οποιαδήποτε παράπονα σχετικά με τον Διαγωνισμό θα υποβάλλονται εγγράφως στην CLUSE στη διεύθυνση Danzigerkade 16E, 1013 AP, the Netherlands, εντός 4 εβδομάδων από την καταληκτική ημερομηνία του Διαγωνισμού. Η CLUSE θα χειριστεί τα παράπονα το συντομότερο δυνατό.

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

Με τη συμμετοχή του στον Διαγωνισμό, κάθε συμμετέχων συμφωνεί να αποδεσμεύσει, να απαλλάξει και να μην καταστήσει την CLUSE υπεύθυνη, όπως και τους νομικούς εκπροσώπους της, τα στελέχη, τους διευθυντές, τους υπαλλήλους και τους αντιπροσώπους της, για οποιαδήποτε ζημιά υπέστη σε σχέση με τον Διαγωνισμό ή την αποδοχή του δώρου.

ΑΚΥΡΩΣΗ & ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Η CLUSE διατηρεί το δικαίωμα να ακυρώσει τους Διαγωνισμούς ανά πάσα στιγμή ή να αλλάξει τις διατάξεις των γενικών όρων και προϋποθέσεων κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια και η αλλαγή θα έχει άμεση ισχύ με τη δημοσίευσή της.

ΕΦΑΡΜΟΣΤΕ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ

Οι Διαγωνισμοί και οι γενικοί όροι και προϋποθέσεις διέπονται από το ολλανδικό δίκαιο. Οποιαδήποτε διαφωνία προκύψει θα υπόκειται στο αρμόδιο δικαστήριο του Άμστερνταμ, στην Ολλανδία.